#gränslöstlärande

#gränslöstlärande är podcasten för dig som är intresserad av skolutvecklande frågor, samt vill bli inspirerad till att öppna nya dörrar i ditt pedagogiska tänkande. Att våga se möjligheter i stället för svårigheter.

Mer information om vilka som driver denna podcast finns här. #gränslöstlärande finns också att lyssna på via Podbean, Acast eller Spotify.


Avsnitt 3. I det här avsnittet får du träffa läraren, specialpedagogen och skolcoachen Ninna Kristiansen, som berättar om hur det går till – och vad hon gör – när hon får coachningsuppdrag inom skolan. Ninna berättar även varför hon tycker att Skinnskattebergs kommun har gjort ett klokt val som satsar på skolcoachning i stället för på lärarassistenter.

Utöver samtalet med Ninna Kristiansen, samtalar programledarna bland annat om varför #lärarepåinstagram är en hashtag som folk inom skolans värld bör hålla koll på.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä. 


Avsnitt 2. Gamification, spelifiering och spelbaserat lärande. Häng med oss när Gamificationexperten Jan Bidner reder ut begreppen, samt ger tips och idéer till hur man som pedagog kan använda sig av detta i undervisningen.

Jan Bidner berättar bland mycket annat också om ett Gamificationsamarbete han är involverad i med en skolkoncern, samt vad som behöver ske för att alternativa pedagogiska metoder ska nå ut på gräsrotsnivå till landets lärare.

Utöver detta dyker även de stående inslagen GÄSTLISTAN och TIPSET upp i programmet.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.


Avsnitt 1. I vårt premiäravsnitt belyser vi fjärrundervisningens möjligheter i lärarbristens Sverige. En undervisningsform som det finns många olika åsikter och farhågor om. Gästar studion gör två ledande personer i det team som i dag bedriver en unik satsning i Sverige med fjärrundervisning inom moderna språk: Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten samt Linda Rudolfsson, IT-pedagog på Mediacenter och projektledare för fjärrundervisning inom Region 10

Missa inte heller TIPSET, en stående punkt där programledarna tipsar lyssnarna om olika finurliga lösningar. Ofta av multimodal karaktär. 

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.

#gränslöstlärande

Modern cykelväg

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag är att öka antalet cyklister i Umeå. Cykeln ska komma före bilen prioritetsmässigt, det ska kännas tryggt att cykla på kvällarna och det ska gå snabbt att ta sig fram.

Skapare: Selma Augustdotter, Klara Lindgren och Jenny Ågren Nordlund.

Picture.alt

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Selma Augustdotter, Klara Lindgren och Jenny Ågren Nordlund.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030.

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Modern cykelväg

I lagens namn

Här kan du se uppstartsflippen till programserien “I lagens namn”. Flippen introducerar dels det kommande arbetsmomentet, men visar även upp två olika väktarscenarion vars agerande kan ligga till grund för diskussion.

Kurs: Bevakning & säkerhet.
Elever: Årskurs 2 på Barn- och Fritidsprogrammets väktarinriktning.
Kurslärare: Sara Kemppainen och Pernilla Nordlund, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
I lagens namn

Hållbara transportsätt

RÅDSLAGET 2019. Syftet med det här förslaget, är att öka möjligheterna för umeborna att välja mer miljövänliga färdsätt. Inte minst buss, där bland annat en speciallösning med “industribussar” föreslås.

Skapare: Emilia Flumè, Joel Gustafsson och Rasmus Johansson.

Picture.alt

I foldern här nedan får du bland annat en djupare insyn av resultatet i enkätundersökningen, samt de förslag till förbättringar som föreslås angående hållbara transportsätt.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Emilia Flumè, Joel Gustafsson och Rasmus Johansson.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030 (i vissa fall till 2050).

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Hållbara transportsätt

“Bilfritt” Umeå 2050

RÅDSLAGET 2019.  Syftet med detta förslag, är att påvisa hur biltrafiken i Umeås stadskärna – bland annat med hjälp av cykelmotorvägar och utökad kollektivtrafik – ska kunna minskas ned kraftigt till 2050.

Skapat av: Pelle Annell, Einar Liinanki och Ali Zamil.

Picture.alt

Här bjuds du på en framtidsvision om hur Umeå skulle kunna se ut 2050 – med betydligt färre bilvägar i stadskärnan.

Programmet som gruppen använt till denna framtidsvision heter Cities: Skylines.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka av deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Pelle Annell, Einar Liinanki och Ali Zamil.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030.

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
“Bilfritt” Umeå 2050

Hållbara matvanor

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag, är att kommunen ska kunna uppmuntra konsumenter till mer hållbara val för matkonsumtionen. Det ska vara enkelt och kännas prestigefyllt för både butik och konsument att värna om hållbara val.

Skapat av: Clara Sjöqvist och Elis Tedebring.

Picture.alt

I foldern här nedan får du bland annat mer bakgrundsinformation samt även ta del av några slutsatser kopplat till resultatet från en enkätundersökning om hållbara matvanor.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka av deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Clara Sjöqvist och Elis Tedebring.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030 (i vissa fall till 2050).

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Hållbara matvanor

Rödberget

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag, är att skapa ett inkluderande och hållbart bostadsområde inom cykelavstånd till centrum.

Skapare: Emma Dahlberg, William Kennedy, Isak Lindholm och Alva Lundmark

Picture.alt

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Emma Dahlberg, William Kennedy, Isak Lindholm och Alva Lundmark.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030.

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Rödberget

Fastigheter vid västra länken

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag är att bygga ett nytt bostadsområde, då Umeå behöver bygga fler bostäder för att växa. Den valda platsen är lämplig, då det i närområdet redan finns de tillgångar som ett bostadsområde behöver.

Skapat av:  Adam Brundin, Adam Höber, Vincent Juslin och Oscar Karlsson.

Picture.alt

Så här är området tänkt att disponeras:

Blå: Aktivitetsområden, Röd: Bostadsområde, Grön: Gräsytor samt Gul: Damm.

Här kan du se en film, som är gjord i Cities: Skylines, om hur fastighetsbygget vid västra länken skulle kunna se ut när det är klart.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Adam, Brundin, Adam Höber, Vincent Juslin och Oscar Karlsson.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030 (i vissa fall till 2050).

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Fastigheter vid västra länken

Takparken

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag, är att skapa en unik park på Åhlénstaket för en hållbar framtid som värnar om vår miljö. Den ska uppmuntra till ständig rörelse och bidra till ökad gemenskap hos Umeås befolkning.

Skapat av: Max Berglund och Fina Nygren.

Picture.alt

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Max Berglund och Fina Nygren.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030.

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Takparken

Elsparkcyklar

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag är att få Umeåborna att använda ett mer miljövänligt transportmedel, för att bidra till ett förändrat transportbeteende som även bidrar till ett minskat avgasutsläpp.

Skapat av: Sadeg Mohammadi.

Picture.alt

En karta med förslag på var olika uthyrningsställen är utplacerade, för att kunna sprida användandet av elsparkcyklar till Umeås olika stadsdelar.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka pulsen inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till detta förslag.

Gäst i studion: Sadeg Mohammadi.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030 (i vissa fall till 2050).

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Elsparkcyklar