Vad som motiverar oss

I det här momentet fick eleverna först djupdyka i olika motivationsteorier och sedan intervjua en person om motivation. Eleverna fick därefter analysera svaren och avslutningsvis fundera kring vad som motiverar och driver dem. Resultatet presenterades i en powtoon.

Kurs (delmoment): Mental träning (motivation).
Elever: Årskurs 2 & 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

För att introducera uppgiften och även för att ge inspiration till att skapa en Powtoon, som var slutuppgiften på momentet, fick eleverna börja med att se nedanstående flipp:


Här kan du ta del av elevernas slutproduktioner i arbetsmomentet “Motivation”:

Vad som motiverar oss

Focus on the mind

I programserien “Focus on the mind” agerar eleverna gästexperter inom olika mentala träningsmetoder, för att analysera och komma med förslag på lösningar till ett specifikt case.

Kurs (delmoment): Mental träning (Mentala träningsmetoder).
Elever: Årskurs 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Hanna Lundberg Kelly (spänningsreglering) samt Robin Rönnholm Grahn (självförtroende.

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Lina Davidsson (coping), Klara Ståhl (visualisering), Sofia Rydman (arbetsminne och koncentration).

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Moa Jonsson (spänningsreglering), Julia Kohl (visualisering) samt Ebba Johansson (flow).  

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Saia Panahi (självförtroende), Cornelia Palmer (Flow) samt Isak Stigedal Stenberg (mindset).

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Elias Persson Engström (coping/copingstrategier), Hanna Larsson (arbetsminnet och koncentrationsförmåga) samt Milton Dahl (visualisering).

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Filip Thyni (självförtroende), William Edlund (mindset) samt Julina Nordberg (spänningsreglering).  

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Kristoffer Holmberg (mindset), Vilma Jonsson (coping/copingstrategier) samt Carl William Karlsson (arbetsminnet och koncentrationsförmåga).

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.

Focus on the mind