Pepp & Depp

En viktig del i mental träning är självreflektion och att skapa medvetenhet. Därför har vi använt oss av Pepp & Depp-karaktärerna för att på ett lättsamt sätt ta upp de viktigaste bitarna i kursen, skapa nyfikenhet, intresse och tillfälle för reflektion. Eleverna har haft Pepp & Depp-boken (en loggbok) där de har fått reflektera över de frågor som karaktärerna ställer. Boken har också följt med hela kursen och de har fått fylla i den vid många tillfällen. 

Karaktärerna Pepp & Depp har vi valt för att spegla att vi människor är olika och att det går att känna igen sig i dessa. Vi vill också med dessa fiktiva personer visa att livet består av både det som känns härligt och det som känns motigt och hur vi kan jobba med detta.

Kurs: Mental träning.
Elever: Årskurs 2 och 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson och Sofia Johansson.

Del 1

Introduktion av karaktärerna samt en uppgift som ska skrivas i Pepp & Depp-boken.

Reflektion på del 1: Berätta om en förebild du har.


Del 2

Beskrivning av lärandegropen och hur du kan ta dig vidare. Viktigt att ha fungerande strategier när det går tungt.

Reflektion på del 2: Vilka strategier vill du ha när det går tungt? Vilka vinster ser du med det?


Del 3

Handlar om mål och vikten av att ta reda på vad som är viktigt för dig. Introduktion till att eleverna sätter sitt första mål i kursen.

Reflektion på del 3: Eleverna gör sedan övningen Livshjulet som handlar om att se över olika delar i livet och vad som är viktigt för en i varje del.


Del 4

Handlar om situationsspecifikt självförtroende. Depp är arg men egentligen orolig inför en skolsituation.

Reflektion på del 4: Har du någon aktivitet som du skulle vilja bygga självförtroende inför?


Del 5

Handlar om stress, vad vi kan göra åt stress och vikten av återhämtning. Pepp är övertänd och springer på alla bollar medan Depp är där och berättar om vikten av återhämtning.

Reflektion på del 5: Hur återhämtar du dig?


Del 6

Pepp & Depp summerar kursen och berättar vad de tar med sig (=repetition av vad vi gjort samt vad de vill skicka med eleverna).

Reflektion på del 6: Vad tar du med dig från kursen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *