Snow Sculptures

Under tre dagar i februari 2020 arrangerades schemabrytande aktiviteter med hållbar utveckling som tema. Av dessa dagar ägnades två halvdagar åt att eleverna fick skulptera i snö, utifrån det aktuella temat. Här nedan kan du både följa processen samt se slutresultatet.