#gränslöstlärande

#gränslöstlärande är podcasten för dig som är intresserad av skolutvecklande frågor, samt vill bli inspirerad till att öppna nya dörrar i ditt pedagogiska tänkande. Att våga se möjligheter i stället för svårigheter.

Mer information om vilka som driver denna podcast finns här. #gränslöstlärande finns också att lyssna på via Podbean, iTunes, Acast eller Spotify.


Avsnitt 4: Det är dags för skolbiblioteket att ta en mer framträdande roll i den svenska skolan. Det tycker i alla fall Jenny Lindmark Svedgård, Biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten, samt Helena Björnwall Åström, Regionbibliotekschef i Västerbotten.

Jenny, som bland annat sitter med i juryn för “Ett skolbibliotek i världsklass”, tar tillsammans med Helena upp en hel del saker som behöver utvecklas för att skolbiblioteket och landets skolbibliotekarier ska få möjlighet att kunna ta den roll i skolan som skolbiblioteket enligt skollagen är tillsatt att ha.

Allt detta och mycket mer, inklusive vad duon har för tankar om den skolbiblioteksutredning som regeringen nyligen tillsatt, ryms i det timmeslånga avsnittet.  

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä. 


Avsnitt 3. I det här avsnittet får du träffa läraren, specialpedagogen och skolcoachen Ninna Kristiansen, som berättar om hur det går till – och vad hon gör – när hon får coachningsuppdrag inom skolan. Ninna berättar även varför hon tycker att Skinnskattebergs kommun har gjort ett klokt val som satsar på skolcoachning i stället för på lärarassistenter.

Utöver samtalet med Ninna Kristiansen, samtalar programledarna bland annat om varför #lärarepåinstagram är en hashtag som folk inom skolans värld bör hålla koll på.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä. 


Avsnitt 2. Gamification, spelifiering och spelbaserat lärande. Häng med oss när Gamificationexperten Jan Bidner reder ut begreppen, samt ger tips och idéer till hur man som pedagog kan använda sig av detta i undervisningen.

Jan Bidner berättar bland mycket annat också om ett Gamificationsamarbete han är involverad i med en skolkoncern, samt vad som behöver ske för att alternativa pedagogiska metoder ska nå ut på gräsrotsnivå till landets lärare.

Utöver detta dyker även de stående inslagen GÄSTLISTAN och TIPSET upp i programmet.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.


Avsnitt 1. I vårt premiäravsnitt belyser vi fjärrundervisningens möjligheter i lärarbristens Sverige. En undervisningsform som det finns många olika åsikter och farhågor om. Gästar studion gör två ledande personer i det team som i dag bedriver en unik satsning i Sverige med fjärrundervisning inom moderna språk: Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten samt Linda Rudolfsson, IT-pedagog på Mediacenter och projektledare för fjärrundervisning inom Region 10

Missa inte heller TIPSET, en stående punkt där programledarna tipsar lyssnarna om olika finurliga lösningar. Ofta av multimodal karaktär. 

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.

#gränslöstlärande

Tombolan

SÄSONG 2. Ny säsong med delvis nya stressrelaterade ämnen i tombolan. De medverkande gästerna samtalar om olika ämnen kopplat till stress och stresshantering, utifrån de lappar som dras ur “stressburken”.

Kurs (delmoment): Psykologi 1 (Stress).
Elever: Årskurs 2, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Medverkande gäster: Johan Bodén, Carl Eriksson samt Alfred Mattsson.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Emelie Bäcklund, Ellen Holmgren samt Adelie Kröger Wessman.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Natnael Desalegnh, Caroline Edin samt Johanna Forsberg.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Maja Kangas, Nilla Lindström, Saga Nilsson och Vendela Olofsson. 

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Tombolan

Tombolan

SÄSONG 1. En podcast om stress och stresshantering. De medverkande gästerna samtalar om olika ämnen kopplat till stress, utifrån de lappar som dras ur tombolan.

Kurs (delmoment): Psykologi 1 (Stress).
Elever: Årskurs 3, Ekonomiprogrammet NIU.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Medverkande gäster: Madeleine Ahlström, Therese Hedlund samt Wilhelm Vihtari Hansson.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Hampus Ahrén, Isabelle Hjulborg samt Olof Isaksson Lundgren.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Lucas Gladzki, Albin Hedstål, Gustav Wadell samt Mattias Fahlesson.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Tilde Vikström, Ville Norrman samt Hugo Forsgren.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Otto Vingren, Ida Sjölander samt Samuel Åslin.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Filippa Häggström, Axel Häggmark samt Simon Westgärds.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Viktor Ström, Axel Pons samt Moa Rhodin.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Clara Olofsson, Filip Forsberg samt Marcus Söderström.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Tombolan

Alla är olika och olika är bra

I den här programserien pratar elever från RH om mänskliga rättigheter utifrån perspektivet om hur det är att ha en funktionsvariation. Egna erfarenheter – både positiva och negativa – blandas med konstruktiva tankar och förslag på hur bemötandet kan bli ännu bättre.

De här två podcastavsnitten utgör även en del av RH-elevernas bidrag till Kuben. Hela deras material till Kuben hittar du här.

Kurs: Ingen direkt kurs, utan mer ett övergripande värdegrundsarbete på skolan.
Elever: RH (Riksgymnasiet för rörelsehindrade).
Kurslärare: RH:s arbetslag.

Medverkande gäster: Mattias Oskarsson, Shokofeh Taheri samt Malak Abdalhafiz.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande: Greta Hermansson, Linn Grundberg-Persson samt Josef Hassan.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Alla är olika och olika är bra

Diskussion- och reflektionspodden

En podcast om attityder, ömsesidighet och samtycke. Har vi verkligen gått från en tystnadskultur till en samtyckeskultur? Hur ser det förändringsarbetet ut? Och varifrån grundar sig våra attityder till sexuellt umgänge?

Det här är en av två helt elevproducerade podcasts, där bland annat ovanstående frågor analyseras och försöker benas ut.

Kurs (delmoment): Naturkunskap 1a1 (Sex och sexuell hälsa).
Elever: Årskurs 2, Barn- och fritidsprogrammet.
Kurslärare: Pernilla Nordlund, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Medverkande: Hanna Johansson och Nova Winter.

Diskussion- och reflektionspodden

Sexpodd

En podcast om attityder, ömsesidighet och samtycke. Har vi verkligen gått från en tystnadskultur till en samtyckeskultur? Hur ser det förändringsarbetet ut? Och varifrån grundar sig våra attityder till sexuellt umgänge?

Det här är en av två helt elevproducerade podcasts, där bland annat ovanstående frågor analyseras och försöker benas ut.

Kurs (delmoment): Naturkunskap 1a1 (Sex och sexuell hälsa).
Elever: Årskurs 2, Barn- och fritidsprogrammet.
Kurslärare: Pernilla Nordlund, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Medverkande: Jelena Bodén, Julia Boström och Alice Engqvist.

Sexpodd

Focus on the mind

I programserien “Focus on the mind” agerar eleverna gästexperter inom olika mentala träningsmetoder, för att analysera och komma med förslag på lösningar till ett specifikt case.

Kurs (delmoment): Mental träning (Mentala träningsmetoder).
Elever: Årskurs 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Hanna Lundberg Kelly (spänningsreglering) samt Robin Rönnholm Grahn (självförtroende.

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Lina Davidsson (coping), Klara Ståhl (visualisering), Sofia Rydman (arbetsminne och koncentration).

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Moa Jonsson (spänningsreglering), Julia Kohl (visualisering) samt Ebba Johansson (flow).  

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Saia Panahi (självförtroende), Cornelia Palmer (Flow) samt Isak Stigedal Stenberg (mindset).

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Elias Persson Engström (coping/copingstrategier), Hanna Larsson (arbetsminnet och koncentrationsförmåga) samt Milton Dahl (visualisering).

Caseuppläsare: Daniel Nygren.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Filip Thyni (självförtroende), William Edlund (mindset) samt Julina Nordberg (spänningsreglering).  

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.


Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Gästande experter: Kristoffer Holmberg (mindset), Vilma Jonsson (coping/copingstrategier) samt Carl William Karlsson (arbetsminnet och koncentrationsförmåga).

Caseuppläsare: Hanna Christoffersson.

Focus on the mind