I genernas värld

SÄSONG 3. Förutom nya gästexperter har vi en ny programledarkonstellation till denna säsong. I övrigt är upplägget sig likt från föregående säsonger. Hur ska vi dra nytta av genteknikens framsteg, och vilka fallgropar behöver vi akta oss för? Lyssna på “I genernas värld”, där elever på Barn- och fritidsprogrammet diskuterar spännande och aktuella ämnen om genteknikens möjligheter och konsekvenser.

I genernas värld

SÄSONG 2. Ny säsong innebär nya gästexperter, i övrigt är upplägget sig likt från första säsongen. Hur ska vi dra nytta av genteknikens framsteg, och vilka fallgropar behöver vi akta oss för? Lyssna på “I genernas värld”, där elever på Barn- och fritidsprogrammet diskuterar spännande och aktuella ämnen om genteknikens möjligheter och konsekvenser.