Tombolan

SÄSONG 4. När vi ändå är igång igen med denna podcastserie, så avverkar vi ytterligare en säsong detta läsår (dock bara med ett avsnitt). De medverkande gästerna samtalar i vanlig ordning om olika ämnen kopplat till stress och stresshantering, utifrån de lappar som dras ur “stressburken”.