Livet som…

I det avslutande momentet i denna kurs fick eleverna möjlighet att välja att göra en branschintervju med en eller flera personer kopplat till den yrkesinriktning eleven har på Barn- och fritidsprogrammet.