Sofias Powtoons: Feelgood på BF

I serien “Sofias Powtoons” får du ta del av olika flippar som Sofia gjort i det animerade presentationsprogrammet Powtoon, som hon använder för att att introducera olika kursmoment i sin undervisning.