Koreografifilmer i dans

Följande två dansfilmer ger eleverna ett koreografiunderlag för att själva kunna träna på respektive koreografi. Filmerna har under året använts som en del i distansundervisningen, för att eleverna ska ha möjlighet att kunna träna på danserna hemma. Men filmerna fungerar givetvis lika bra som ett stödmaterial på lektioner som bedrivs via närundervisning.