Sofias Powtoons: Idrott & hälsa 1

I serien “Sofias Powtoons” får du ta del av olika filmer som Sofia gjort i det animerade presentationsprogrammet Powtoon, som hon använder för att introducera olika kursmoment i sin undervisning.

Kurs: Idrott & hälsa 1.
Elever: Årskurs 1, flera olika program.
Kurslärare: Sofia Johansson.

I den här filmen introducerar Sofia momentet att skapa sitt eget träningsprogram.

Eget träningsprogram


Här introducerar Sofia dansmomentet i idrott. Syftet med filmen är att bredda begreppet dans samt väcka lite tankar kring dansens betydelse och normer kring dans.

Dans


I de här två filmerna får eleverna ta del av en sammanfattning av de viktigaste faktadelarna inom respektive område. Sofia har först låtit eleverna var för sig fundera på ett visst antal frågor kopplat till nedanstående moment. Efter att de sett filmerna, har de fått samma frågor igen och turats om berätta sina reflektioner för sin bordsgranne.

Kondition

Styrka


Här nedan följer två introduktionsfilmer till momentet “Livsstil”.

Livsstil 1

Livsstil 2


Här sammanfattar Sofia momentet, samt ger en introduktion till examinationsuppgiften i kursen “Idrott och hälsa 1”.

Normer, jämställdhet och idrott


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *