Pepp & Depp

En viktig del i mental träning är självreflektion och att skapa medvetenhet. Därför har vi använt oss av Pepp & Depp-karaktärerna för att på ett lättsamt sätt ta upp de viktigaste bitarna i kursen, skapa nyfikenhet, intresse och tillfälle för reflektion. Eleverna har haft Pepp & Depp-boken (en loggbok) där de har fått reflektera över de frågor som karaktärerna ställer. Boken har också följt med hela kursen och de har fått fylla i den vid många tillfällen. 

Koreografifilmer i dans

Följande två dansfilmer ger eleverna ett koreografiunderlag för att själva kunna träna på respektive koreografi. Filmerna har under året använts som en del i distansundervisningen, för att eleverna ska ha möjlighet att kunna träna på danserna hemma. Men filmerna fungerar givetvis lika bra som ett stödmaterial på lektioner som bedrivs via närundervisning.