Hälsa för livet!

I den här programserien får du följa fyra idrottslärare på Dragonskolan när de introducerar delmomenten i kursen “Idrott & hälsa 1”.

Programserien har hittills gjort succé. Fler avsnitt är på gång… 🙂

Kurs: Idrott & hälsa 1.
Elever: Till alla elever som läser denna kurs på Barn- och fritidsprogrammet.
Kurslärare: Anneli Andersson, Anna-Karin Barchéus, Carolina Fredriksson och Sofia Johansson. I samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

#3. Träningsmetoder


#2. Utevistelse

Hälsa för livet!

Vetenskaplig undervisning

Under läsåret 2019/20 deltar ett antal lärare på Dragonskolan i Erasmusprojektet “Teknikutökad vetenskaplig undervisning”, som är ett internationellt skolsamarbete med flera länder inom EU. Projektet har som syfte att skapa multimediabaserat och interaktivt undervisningsmaterial för vetenskaplig undervisning.

Powtoon är ett av programmen som deltagarna får prova på att arbeta i. Här nedan visas ett försök att via just Powtoon förklara skillnaden mellan matematik och kemi.


Chemistry animation

Skapare: Anna Lodén och Hanna Uvell, med viss assistans av Niclas Lind.

Vetenskaplig undervisning

Att lansera en produkt

Här kan du ta del av de reklamfilmer som PT-eleverna producerat. Lanseringen bygger på elevernas egna affärsidéer som de i ett inledningsskede först fick skapa och bygga ut.

Kurs (delmoment): Fritids- och friskvårdsverksamhet (Från affärsidé till marknadsföring).
Elever: Årskurs 3, Barn- och fritidsprogrammets PT-inriktning.
Kurslärare: Angelica Kny Vesterlund, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Musclerecover


Pass på papper


Greenfood


Barnpass.se

Att lansera en produkt

Personalträningsteaser

Här kan du ta del av den teaser som skickats ut till Dragonskolans personal för att locka folk att komma till personalträningen, som äger rum en gång i veckan.

Kurs (delmoment): Aktivitetsledarskap (Att öva sitt ledarskap inom träning).
Elever: Årskurs 3, Barn- och fritidsprogrammets PT-inriktning.
Kurslärare: Angelica Kny Vesterlund och Sofia Johansson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Personalträningsteaser