#julavslutning’19

Nu kan du kan ta del av – eller återuppleva – Dragonskolans julavslutning, som består av en kombination av finstämdhet och ösighet. Ett tips: Missa inte överraskningen som dyker upp i den avslutande delen. 😉


Obs! På grund av tekniska problem med huvudkameran, är de två första delarna främst filmade med enbart backupkameran.

#julavslutning’19

Hälsa för livet!

Nytt avsnitt publicerades 22 januari! I den här programserien får du följa fyra idrottslärare på Dragonskolan när de introducerar delmomenten i kursen “Idrott & hälsa 1”.

Programserien har hittills gjort succé. Fler avsnitt är på gång… 🙂

Kurs: Idrott & hälsa 1.
Elever: Till alla elever som läser denna kurs på Barn- och fritidsprogrammet.
Kurslärare: Anneli Andersson, Anna-Karin Barchéus, Carolina Fredriksson och Sofia Johansson. I samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

#4. Dans och rörelse till musik


#3. Träningsmetoder


#2. Utevistelse

Hälsa för livet!

Stadsplanering – Selma

Författare: Selma Augustdotter.
Genre: Kultur.
Kurs: Arkitektur Hus.
Språk: Svenska.
Antal sidor: 8.
Artikelnr: stadsplanering-selma.
Text/Ljud/Rörlig bild: Text och bilder.
Finns som ljudbok: Nej.
Ladda ned som PDF: Ja, i bokens helskärmsläge finns det möjlighet att ladda ner boken som pdf. (Observera att bokens eventuella ljud och rörliga bilder inte fungerar i pdf-läget.)

I den här e-bokserien har eleverna fått fokusera på olika stadsplaneringsdoktriner, utifrån sex olika epoker. Med dessa riktlinjer som grund har eleverna sedan gjort sina egna val av stadsdelskartor runt om i världen. Dessa presenteras i nedanstående bok i en anda som är präglad av konstnären Piet Mondrian. Den här e-boksserien ger dig möjlighet att få bakgrunden till varför delar av vissa städer ser ut som de gör. Du får chansen att både lära dig att se din närmaste omgivning och nya platser på ett nytt sätt.

Stadsplanering – Selma

3D-modeller i Sketchup

Efter att ha lärt sig cad-programmet Sketchup, fick teknikettorna fritt spelrum att under några veckors intensivt arbete, skapa 3D-modeller med valfritt motiv. Det blev allt från drömhus till V8-motorer. Kreativiteten flödade!”

Kurs (delmoment): Teknik 1 (CAD).
Elever: Årskurs 1, Teknikprogrammet.
Kurslärare: David Svanholm.
3D-modeller i Sketchup

Lab Rats

Kan ett vetenskapligt arbete presenteras i filmformat? I det här momentet genomförde eleverna egna laborationer, samtidigt som de fick kombinera utanför boxen-tänk och kreativt skapande. Det hela resulterade i programserien “Lab Rats”.

Kurs (delmoment): Kemi 2 (Syror och baser).
Elever: Årskurs 2, naturvetarprogrammet.
Kurslärare: Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

I nedanstående Powtoon presenteras uppgiften:


Här nedan kan du ta del av samtliga avsnitt av Lab Rats:

Lab Rats – Buffertförmåga i köttfärs

Lab Rats – Buffertförmåga i blod

Lab Rats – Buffertförmåga i urin

Lab Rats – Buffertförmåga i blod

Lab Rats – Buffertförmåga i mjölk

Lab Rats – Buffertförmåga i blod

Lab Rats – Buffertförmåga i mjölk

Lab Rats

Tombolan

SÄSONG 2. Ny säsong med delvis nya stressrelaterade ämnen i tombolan. De medverkande gästerna samtalar om olika ämnen kopplat till stress och stresshantering, utifrån de lappar som dras ur “stressburken”.

Kurs (delmoment): Psykologi 1 (Stress).
Elever: Årskurs 2, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Medverkande gäster: Johan Bodén, Carl Eriksson samt Alfred Mattsson.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Emelie Bäcklund, Ellen Holmgren samt Adelie Kröger Wessman.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Natnael Desalegnh, Caroline Edin samt Johanna Forsberg.

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.


Medverkande gäster: Maja Kangas, Nilla Lindström, Saga Nilsson och Vendela Olofsson. 

Programledare: Anneli Andersson och Niclas Lind.

Tombolan

Vad som motiverar oss

I det här momentet fick eleverna först djupdyka i olika motivationsteorier och sedan intervjua en person om motivation. Eleverna fick därefter analysera svaren och avslutningsvis fundera kring vad som motiverar och driver dem. Resultatet presenterades i en powtoon.

Kurs (delmoment): Mental träning (motivation).
Elever: Årskurs 2 & 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

För att introducera uppgiften och även för att ge inspiration till att skapa en Powtoon, som var slutuppgiften på momentet, fick eleverna börja med att se nedanstående flipp:


Här kan du ta del av elevernas slutproduktioner i arbetsmomentet “Motivation”:

Vad som motiverar oss

Modern cykelväg

RÅDSLAGET 2019. Syftet med detta förslag är att öka antalet cyklister i Umeå. Cykeln ska komma före bilen prioritetsmässigt, det ska kännas tryggt att cykla på kvällarna och det ska gå snabbt att ta sig fram.

Skapare: Selma Augustdotter, Klara Lindgren och Jenny Ågren Nordlund.

Picture.alt

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Selma Augustdotter, Klara Lindgren och Jenny Ågren Nordlund.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030.

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Modern cykelväg

I lagens namn

Här kan du se uppstartsflippen till programserien “I lagens namn”. Flippen introducerar dels det kommande arbetsmomentet, men visar även upp två olika väktarscenarion vars agerande kan ligga till grund för diskussion.

Kurs: Bevakning & säkerhet.
Elever: Årskurs 2 på Barn- och Fritidsprogrammets väktarinriktning.
Kurslärare: Sara Kemppainen och Pernilla Nordlund, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
I lagens namn

Hållbara transportsätt

RÅDSLAGET 2019. Syftet med det här förslaget, är att öka möjligheterna för umeborna att välja mer miljövänliga färdsätt. Inte minst buss, där bland annat en speciallösning med “industribussar” föreslås.

Skapare: Emilia Flumè, Joel Gustafsson och Rasmus Johansson.

Picture.alt

I foldern här nedan får du bland annat en djupare insyn av resultatet i enkätundersökningen, samt de förslag till förbättringar som föreslås angående hållbara transportsätt.

Poddsnack

Exakt en vecka före deadline träffade vi gruppen för att kolla av läget och checka deras puls inför den stora dagen. Du får här också möjlighet att mer ingående höra om hur tankarna har gått som har lett fram till deras förslag.

Gäster i studion: Emilia Flumè, Joel Gustafsson och Rasmus Johansson.
Programledare: Niclas Lind, Erik Forssell och Anna Lodén.
Observera att inledningen är densamma i samtliga avsnitt av “Rådslaget 2019 – en vecka kvar”. Spola fram till 2.14 om du vill komma direkt till intervjun.


TEMAT FÖR ÅRETS Rådslaget var “Hållbart där vi bor, men hur då då?”, och i vanlig ordning med de globala målen i fokus. Eleverna har här tagit sikte och lämnat förslag på hur Umeå kan utvecklas till 2030 (i vissa fall till 2050).

För sjätte året i rad bjöd Umeå kommun in till “Rådslag”, där Umeås skolungdomar får möjlighet att arbeta i ett projekt som avslutas med en presentation och utställning inför bland andra Umeås politiker och tjänstemän.

Årets Rådslaget ägde rum på Nolia måndagen 21 oktober 2019. I år deltog två klasser från Dragonskolan, TE3SAM och NA3ABC.

Kurs: Ett samarbete mellan kurserna Arkitektur Hus (Erik) och Hållbart samhällsbyggande (Anna).
Elever: TE3SAM.
Kurslärare: Erik Forssell och Anna Lodén, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).
Hållbara transportsätt