Snow Sculptures

Under tre dagar i februari 2020 arrangerades schemabrytande aktiviteter med hållbar utveckling som tema. Av dessa dagar ägnades två halvdagar åt att eleverna fick skulptera i snö, utifrån det aktuella temat. Här nedan kan du både följa processen samt se slutresultatet.

Aktiviteten genomfördes till stora delar på engelska, då en gästande klass från Nederländerna också deltog under temadagarna.

For three days in February 2020, activities were arranged with the theme of Sustainable Development. Of these days, two half days were devoted to the students sculpting in snow based on the current theme. Below you can both follow the process and see the end result.

The activity was largely conducted in English, as a visiting class from the Netherlands also participated.

Kurs: Schemabrytande temadagar om hållbar utveckling.
Elever: Årskurs 1, Naturvetenskapsprogrammet (inklusive 23 nederländska elever från en skola i Sassenheim).
Kurslärare: Moa Larsson och Maria Borvall med flera i arbetslaget för Naturvetenskapliga programmet, till viss del i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Snow Sculptures – The Final Result

Snow Sculptures – The Process

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *