Personalträningsteaser

Här kan du ta del av den teaser som skickats ut till Dragonskolans personal för att locka folk att komma till personalträningen, som äger rum en gång i veckan.

Kurs (delmoment): Aktivitetsledarskap (Att öva sitt ledarskap inom träning).
Elever: Årskurs 3, Barn- och fritidsprogrammets PT-inriktning.
Kurslärare: Angelica Kny Vesterlund och Sofia Johansson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

Personalträningsteaser