Personalträningsteaser

Här kan du ta del av den teaser som skickats ut till Dragonskolans personal för att locka folk att komma till personalträningen, som äger rum en gång i veckan.