Koreografifilmer i dans

Följande två dansfilmer ger eleverna ett koreografiunderlag för att själva kunna träna på respektive koreografi. Filmerna har under året använts som en del i distansundervisningen, för att eleverna ska ha möjlighet att kunna träna på danserna hemma. Men filmerna fungerar givetvis lika bra som ett stödmaterial på lektioner som bedrivs via närundervisning.

Eleverna har också givits möjligheten att filma sina egna danser som ett bedömningsunderlag till lärarna.

Kurs (delmoment): Idrott & hälsa 1 (Dans).
Elever: Årskurs 1, Barn- och fritidsprogrammet.
Kurslärare: Sofia Johansson, Anna Nilsskog, Johan Alm och Carolina Fredriksson.

Dans 1

Dans 2


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *