Vad som motiverar oss

I det här momentet fick eleverna först djupdyka i olika motivationsteorier och sedan intervjua en person om motivation. Eleverna fick därefter analysera svaren och avslutningsvis fundera kring vad som motiverar och driver dem. Resultatet presenterades i en powtoon.

Kurs (delmoment): Mental träning (motivation).
Elever: Årskurs 2 & 3, blandade program.
Kurslärare: Anneli Andersson, i samarbete med Niclas Lind (IT-pedagog).

För att introducera uppgiften och även för att ge inspiration till att skapa en Powtoon, som var slutuppgiften på momentet, fick eleverna börja med att se nedanstående flipp:


Här kan du ta del av elevernas slutproduktioner i arbetsmomentet “Motivation”:

Vad som motiverar oss