Vetenskaplig undervisning

Under läsåret 2019/20 deltar ett antal lärare på Dragonskolan i Erasmusprojektet “Teknikutökad vetenskaplig undervisning”, som är ett internationellt skolsamarbete med flera länder inom EU. Projektet har som syfte att skapa multimediabaserat och interaktivt undervisningsmaterial för vetenskaplig undervisning.

Powtoon är ett av programmen som deltagarna får prova på att arbeta i. Här nedan visas ett försök att via just Powtoon förklara skillnaden mellan matematik och kemi.


Chemistry animation

Skapare: Anna Lodén och Hanna Uvell, med viss assistans av Niclas Lind.

Vetenskaplig undervisning