Tombolan

SÄSONG 3. Efter några års uppehåll är podcasten “Tombolan” tillbaka med upphottad jingel och allt. I övrigt är det mesta sig likt. De medverkande gästerna samtalar om olika ämnen kopplat till stress och stresshantering, utifrån de lappar som dras ur “stressburken” som delvis innehåller nya ämnen.